Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Παραγγελίες

1. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει με τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας και τα είδη των προϊόντων που έχετε παραγγείλει.

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη σε κάποιο ή κάποια από τα προϊόντα που επιλέξατε, τότε θα έλθουμε σε επαφή μαζί σας (μέσω email ή τηλεφώνου) προκειμένου να συνεννοηθούμε για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία "Χοιρινά Ηπείρου - ΒΕΡΓΟΣ" είναι εναρμονισμένη με την Ελληνική νομοθεσία περί των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνετε, χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγγελία και την ενημέρωσή σας και δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

Συσκευασία-Αποστολή

Τα προϊόντα τα οποία είναι ευαλλοίωτα και απαιτούν συντήρηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, συσκευάζονται σε μονωτικά κουτιά διογκωμένης πολυστερίνης (ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό) σε θερμοκρασίες 0-4 οC για μεταφορά σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 30 min. Ειδικά για τις αποστολές στην Αττική, τα συσκευασμένα προϊόντα μεταφέρονται με φορτηγό ψυγείο την ίδια μέρα που ετοιμάστηκαν από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας σε ψυκτικό χώρο στην κεντρική Αττική και αμέσως μετά με ταχυμεταφορά (courier) στον τόπο παράδοσης που έχει δηλώσει ο πελάτης. Εαν κριθεί απαραίτητο κατά την ταχυμεταφορά, μέσα στα κουτιά προστίθενται ειδικές παγοκύστες έτσι ώστε τα προϊόντα να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία μέχρι την παραλαβή τους.

Παράδοση

1. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεών της. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι το μέγιστο, υπό κανονικές συνθήκες, 24 ώρες μετά την αποστολή της. Η ώρα παράδοσης της παραγγελίας συμφωνείται μετά από επικοινωνία με τον πελάτη. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων, η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας.

2. Κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά το άθικτο της συσκευασίας και την κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνετε προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν λάθη. Λόγω της φύσης των προϊόντων μας τα οποία στην πλειονότητά τους είναι προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν εύκολα, με βραχύ χρόνο λήξης και άρα ευαλλοίωτα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη η συντήρηση των προϊόντων υπό ψύξη (0-4 οC) αμέσως μετά την παραλαβή τους. Συστήνεται το άμεσο μαγείρεμα μετά την παραλαβή ή η άμεση αποθήκευσή τους σε κατάψυξη (-18 οC) για μελλοντική κατανάλωση.

Τιμές

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα πιστωθεί η αξία της ακυρωμένης παραγγελίας στον λογαριασμό του πελάτη για χρήση σε μελλοντική παραγγελία ή θα επιστραφεί το χρηματικό ποσό.

Επιστροφές

Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο πελάτης οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει και αν διαπιστώσει ότι κάποιο από τα προϊόντα είναι αλλοιωμένο ή είναι λάθος, συμπληρώνει ένα δελτίο ποσοτικής παραλαβής επιστροφών και επιστρέφει το προϊόν στον μεταφορέα. Το προϊόν το οποίο δεν παραλαμβάνεται κατά τη στιγμή της παράδοσης, φωτογραφίζεται επί τόπου και η φωτογραφία αποστέλεται από τον πελάτη ηλεκτρονικά στο email του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (info@epiruspork.gr) μαζί με την αιτιολόγηση της μη παραλαβής του. Το αντίστοιχο ποσό της αξίας του προϊόντος που επιστρέφει θα πιστωθεί ακολούθως στον λογαριασμό του πελάτη για μελλοντική παραγγελία ή θα επιστραφεί. Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές μετά την παραλαβή τους.


Αλλαγές

Συνεχώς θα βελτιώνουμε και τροποποιούμε την ιστοσελίδα μας και τα σχετικά με αυτή προϊόντα. Οι όροι χρήσης θα ανανεώνονται καθώς και η πολιτική πωλήσεων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.